സ്പ out ട്ട് പ ch ച്ച്

 • Spout pouches

  സ്പ out ട്ട് സഞ്ചികൾ

  സ്പ out ട്ട് പ ches ച്ചുകളുടെ പ്രയോജനം ദ്രാവക അധിഷ്ഠിത ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ക്കായി പ്രത്യേക രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന പാക്കിംഗ് മോഡിൻറെ ഒരു പുതുമയാണ് സ്പ out ട്ട് പ ch ച്ച്. ഈ സ്പ out ട്ട്ഡ് പ ches ച്ചുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണം അതിന്റെ ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദ രൂപകൽപ്പനയാണ്, ഇത് ദ്രാവകങ്ങൾ, പാസ്തി അല്ലെങ്കിൽ അയഞ്ഞ ബൾക്ക് മെറ്റീരിയലുകൾ സംഭരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണ്. . കൂടാതെ, സാധാരണ പി‌ഇ‌റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സ്പ out ട്ട്ഡ് പ ches ച്ചുകൾ ഗതാഗതത്തിന് എളുപ്പവും ചില്ലറ അലമാരയ്ക്ക് അനുയോജ്യവുമാണ്. പ്രധാനമായും പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ സ്ക്രീൻ വാഷ്, ബേബി ജെല്ലി, ലിക്വിഡ് എഫ് ...
 • Spout pouches-B

  സ്പ out ട്ട് പ ches ച്ചുകൾ-ബി

  സ്പ out ട്ട് പ ches ച്ചുകളുടെ പ്രയോജനം ദ്രാവക അധിഷ്ഠിത ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ക്കായി പ്രത്യേക രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന പാക്കിംഗ് മോഡിൻറെ ഒരു പുതുമയാണ് സ്പ out ട്ട് പ ch ച്ച്. ഈ സ്പ out ട്ട്ഡ് പ ches ച്ചുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണം അതിന്റെ ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദ രൂപകൽപ്പനയാണ്, ഇത് ദ്രാവകങ്ങൾ, പാസ്തി അല്ലെങ്കിൽ അയഞ്ഞ ബൾക്ക് മെറ്റീരിയലുകൾ സംഭരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണ്. . കൂടാതെ, സാധാരണ പി‌ഇ‌റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സ്പ out ട്ട്ഡ് പ ches ച്ചുകൾ ഗതാഗതത്തിന് എളുപ്പവും ചില്ലറ അലമാരയ്ക്ക് അനുയോജ്യവുമാണ്. പ്രധാനമായും പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ സ്ക്രീൻ വാഷ്, ബേബി ജെല്ലി, ലിക്വിഡ് എഫ് ...
 • Spout Pouch-C

  സ്പ out ട്ട് പ ch ച്ച്-സി

  മുലപ്പാൽ സംഭരണ ​​ബാഗ് ഉൽ‌പ്പന്ന സവിശേഷതകൾ‌: വ്യക്തതയില്ലാത്തതും സുരക്ഷിതവുമായ കണ്ണുനീരിന്റെ മുകളിൽ‌ ചോർച്ചയില്ലാതെ ഇരട്ട മുദ്രയുള്ള കരുത്ത് പഞ്ചറിനും പാൽ മലിനീകരണത്തിനുമുള്ള അപകടസാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഫിൽ ഏരിയയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ടാബിൽ എഴുതുക